Freiporc

From Xenharmonic Wiki
Jump to: navigation, search

! freiporc.scl

!

Freivald subset of Porcupine[13], 22edo tuning

12

!

163.63636

218.18182

327.27273

490.90909

545.45455

654.54545

709.09091

818.18182

872.72727

981.81818

1036.36364

1200.00000